Contacts

CONTACTS

Museum of Сontemporary Art

Picasso Encounters explores experimentation with largescale printmaking, featuring thirty-five prints and three paintings.

LOCATION

On view at The Met Fifth Avenue in
Galleries 800 & 809

PHONE

+3 800 666 3333
+1 200 300 4000

EMAIL

[recaptcha]

STAY CONNECTED

Subscribe

Receive e-mail updates on our exhibitions, events, and more:

Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn ở chế độ riêng tư và chỉ chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba để thực hiện dịch vụ này. Xem Chính sach bảo mật của chúng tôi để biêt thêm thông tin.